HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Krom Üreticileri Derneği (KROMDER)In kuruluş çalışmaları, krom üreticilerini bir araya getirmek ve krom madenciliğindeki sorunların çözümü ve dayanışma için bir araya gelmeleri ile 2021 yılı başlarında başladı. AKSU Madencilik Sanayi ve Elektrik Üretim Ticaret A.Ş., (Bülent AKSU), AKMETAL Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yağız ERKAL), BİLFER Madencilik ve Turizm A.Ş. (Mehmet ÖZYURT), ÇEVKUR Çinko Kurşun Madencilik Nakliye Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti. (Mustafa Selçuk ÇEVİK), DEDEMAN Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Rıfat Şükrü Dedeman), ETİ KROM A.Ş. (Yüksel YILDIRIM), TÜRK MAADİN Şirketi A.Ş. (Güldal Şeyda ÇAĞLAYAN)’in kurucu üyeleri ile merkezi Ankara olmak üzere, 17.06.2022 tarihinde 06-149-014 kütük numarası ile kuruldu.

Krom Üreticileri Derneği, “Türkiye genelinde yer altı ve yerüstü fiili olarak krom cevheri üretimi yapan ve ticaretini/ihracaatını yapan tüzel ve gerçek kişileri bir araya getirmek, krom üretimi, kullanımı ve ihracaatındaki zorluklara birlikte göğüs germek, ülke krom madenciliğini geliştirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınması sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar düzenlemek ve düzenlenen etkinliklerine katılmak ve konusunda Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yeni teknolojiler konusunda araştırma yapmak, üyelerini bilgilendirmek, kamu ile olan ilişkilerde, sektörü temsil etmek, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda sektörel Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevi yerine getirmek” amacını taşımaktadır.

Dernek ilk Genel Kurul toplantısını 13.12.20222 tarihinde, Genel Merkezi’nde yaptı. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirdi. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Bülent AKSU (AKSU Madencilik Sanayi ve Elektrik Üretim Ticaret A.Ş., Başkan Vekilliği’ne Yüksel YILDIRIM (ETİ KROM A.Ş.), Başkan Yardımcılıklarına Mehmet ÖZYURT (BİLFER Madencilik ve Turizm A.Ş.) ve Mustafa Selçuk ÇEVİK (ÇEVKUR Çinko Kurşun Madencilik Nakliye Turizm Dış Ticaret Ltd Şti.), Genel Sekreterliğe Güldal Şeyda ÇAĞLAYAN (TÜRK MAADİN Şirketi A.Ş.), Saymanlığa Yağız ERKAL (AKMETAL Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Rıfat Şükrü DEDEMAN (DEDEMAN Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Onur KÖKTÜRK (DELTA STAR EN.MAD.SAN.TIC. A.Ş.) ve Adnan ÖZKAYMAK (KONYA SELÇUKLU KROM MAGNEZİT TUĞLA SANAYİ A.Ş.) seçilmişlerdir.