MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Türkiye’de krom madenciliğinin çevre ile uyumlu, İş Sağlığı ve Güvenliğinde en ileri düzeyde, üretimde ileri teknoloji kullanarak, sürdürülebilir biçimde gelişmesini sağlamak, krom madenciliğinde işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir ağ görevi görmek.

Vizyonumuz

Katma değeri yüksek, güvenli ve sürdürülebilir krom madenciliği ve ticareti ile ülke kalkınmasında etkin olmak.