ÜYELİK

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Krom madeni üretimi yapan, işletmeciliği yapan, MAPEG’den alınmış krom arama ve/veya işletme ruhsatı bulunan gerçek ve tüzel kişi olmak. 2. KROMDER Ana Tüzük hükümlerini benimsemek ve bunlara uygun davranmak (*). 

3. Dernekler Yasası’nın ilgili hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak. 

4. Üyelik aidatını düzenli ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul etmek (**). 

5. KROMDER üyeleri arasından iki referansa sahip olmak. 

6. Rödevans sözleşmesi ile krom işletmeciliği yapan, gerçek veya tüzel kişilerde, ilgili ruhsat sahibinin yazılı onayını ibraz etmek. 

7. Üyelik başvuru formunu doldurup, referanslarla birlikte imzalamak. 

8. Üyelik Başvuru Formuna üyelik vasfına uygun olunduğuna dair belgeleri eklemek. 

9. Yabancı gerçek üye adayları için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmak. 

10. Derneğe maddi ve manevi katkıları bulunan gerçek kişiler onursal üye, krom asıl üyelik için uygun vasfa sahip olmayan gerçek kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilirler (yabancı gerçek kişiler için onursal ve fahri üyelikte Türkiye’de yerleşim şartı aranmaz). 

NOT: Tüzel üye şirketler, KROMDER’de bir kişi ile temsil edilmekte olup, bu kişinin şirketlerinde temsil ve karar yetkisine sahip, Yönetim Kurulu Başkanı / Üyesi veya Genel Müdür düzeyinde olmaları tercih edilmektedir. 

(*) Krom Üreticileri Derneği, Dernekler Yasası’na tabidir. 

(**) Giriş aidatı üye olacak kişi başına ……… TL olup, bir defaya mahsus alınır. 

(**) Aylık üyelik aidatı, üye başına ……… TL/Ay’dır.

KROMDER ÜYELİK FORMLARI

Tüzel kişilik üyelik başvuru formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

Gerçek kişi üyelik başvuru formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

Üyelik koşulları formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

Üyelik taahhütnamesi formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

KROMDER ÜYELİK FORMLARI

KVKK bilgilendirme metnini aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

KVKK başvuru formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR

KVKK açık rıza beyanı formunu aşağıdaki buton üzerinden indirebilirsiniz.

İNDİR